VERTEL JE VRIENDEN
DELEN IS BESCHERMEN!

LEPTOSPIROSE

Een onderschatte, potentieel ernstige infectieziekte

Kent u mensen die met dieren of in een vochtige omgeving werken?
Zij lopen mogelijk het risico om leptospirose op te lopen.

Leptospirose,
De ziekte van Well

Leptospirose, gewoonlijk “de ziekte van Weil” genoemd, is een onbegrepen bacteriële ziekte die door sommige zoogdieren op de mens wordt overgedragen..


De bacteriën, genaamd Leptospira, worden voornamelijk opgeslagen in de nieren van besmette dieren voordat ze in de urine terechtkomen. De vacht van het dier en de omgeving worden erdoor vervuild. Vooral knaagdieren en ratten zijn drager van de meest ernstige, soms dodelijke vorm: Icterohaemorragische leptospirose(1).
De serogroep Icterohaemorrhagiae is vaak de boosdoener achter gevallen van menselijke leptospirose en is vaak de oorzaak van de ernstigste gevallen wereldwijd.
In continentaal Frankrijk bijvoorbeeld is icterohaemorrhagische leptospirose verantwoordelijk voor een derde van de geïdentificeerde gevallen en, in het bijzonder, voor twee derde van de ernstige gevallen waarvoor ziekenhuisopname vereist is(2).

In het Verenigd Koninkrijk is icterohaemorrhagische leptospirose verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de geïdentificeerde gevallen(3), en twee derde van de geïdentificeerde gevallen in Nederland(4). Elders in de wereld is Icterohaemorrhagiae verantwoordelijk voor twee derde van de gevallen op Réunion, bijvoorbeeld, en de helft van de gevallen in Frans-Polynesië(5,6).

Microscopisch zicht op de leptospirose-bacteriën

LEPTOSPIROSE, EEN VERKEERD BEGREPEN MAAR EEN OPNIEUW OPKOMENDE ZIEKTE

Dr. PICARDEAU
Hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium op het gebied van leptospirose van het Pasteur Instituut.

LEPTOSPIROSE, EEN BACTERIËLE ZIEKTE MET ONVERWACHTE OVERLEVINGSPERCENTAGES

Prof. ANDRÉ FONTAINE
Dierenarts Infectieziekten, gespecialiseerd in infectieuze zoönosen

Leptospirose: niet alleen een tropische infectie

icterohaemorrhagische leptospirose is de overheersende vorm van de ziekte in verschillende landen over de hele wereld, waaronder bijvoorbeeld Frankrijk, de overzeese departementen (behalve Mayotte)(1), het Verenigd Koninkrijk(3), en Nederland(4).

Deze infectie is endemisch in tropische en subtropische gebieden, maar is ook te vinden in regio’s met meer gematigde klimaten. Wereldwijd lopen steeds meer mensen leptospirose op, met jaarlijks meer dan een miljoen ernstige gevallen, waaronder 60.000 doden(1).

Leptospirose duikt weer op in Europa en de rest van de wereld(7). Het is een over het hoofd geziene, en zeer waarschijnlijk onderschatte ziekte(1).

In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, werd in 2017 de hoogste incidentie sinds 10 jaar waargenomen(8,9).
In continentaal Frankrijk is het aantal gevallen de afgelopen jaren verdubbeld, van 300 naar meer dan 600 geïdentificeerde gevallen per jaar, d.w.z. meer dan één geval per dag sinds 2014. In 2014, werden 628 gevallen van leptospirose vastgesteld op het vasteland van Frankrijk, de hoogste incidentie sinds 80 jaar(10).

Volgens deskundigen is leptospirose een opkomend probleem voor de volksgezondheid. Klimaatverandering en verstedelijking bevorderen de verspreiding van deze ziekte, met name door de proliferatie van ratten en beverratten in onze steden en op het platteland(1).

Laboratoriumtests bevestigden gevallen van leptospirose bij mensen in het Verenigd Koninkrijk
Laboratoriumtests bevestigden gevallen van leptospirose bij mensen in het Verenigd Koninkrijk

Gevallen van leptospirose die werden geïdentificeerd in continentaal Frankrijk
Gevallen van leptospirose die werden geïdentificeerd in continentaal Frankrijk

Wist u dat leptospirose wereldwijd
wordt erkend als een beroepsziekte?

Rechten van werknemers die aan leptospirose worden blootgesteld

De mogelijk ernstige gevolgen van leptospirose voor de gezondheid van werknemers heeft de Internationale Arbeidsorganisatie ertoe gebracht het als een beroepsziekte te erkennen, om ervoor te zorgen dat de slachtoffers worden vergoed(11).

Deze erkenning is ook van toepassing onder Europees recht(12). De bescherming van werknemers wordt bijvoorbeeld gewaarborgd door de Franse wet: de werkgevers zijn verplicht om de morele en fysieke gezondheid van hun werknemers en agenten te beschermen, met de hulp van bedrijfsartsen en multidisciplinaire gezondheidsteams op het werk.(13,14).

leptospirose beroepsrisico

Leptospirose is van invloed op verschillende beroepen. In Frankrijk wordt leptospirose gewoonlijk de ziekte van de rioleringswerker genoemd,

omdat deze werknemers direct worden blootgesteld aan ratten en aan water dat verontreinigd is met hun urine. Dit is echter niet het enige werk dat een risico op leptospirose-infectie met zich meebrengt. In Frankrijk bijvoorbeeld, geven tabellen met beroepsziekten een overzicht van risicovolle activiteiten die onder de volgende definitie vallen: “werk, dat personeel blootstelt aan contact met dieren die waarschijnlijk bacteriën bij zich dragen, met name wanneer het wordt uitgevoerd in contact met water of op vochtige plaatsen die waarschijnlijk besmet zijn met de uitwerpselen van dergelijke dieren.” In Frankrijk is leptospirose werkgerelateerd in een derde van alle geïdentificeerde gevallen. Bij mensen in de werkende leeftijd, zijn 54% van de gevallen opgelopen op het werk(15,16).

In het Verenigd Koninkrijk somt de Health and Safety Executive (HSE), die verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid op het werk, eveneens een aantal beroepen op dat een risico op leptospirose (de ziekte van Weil) met zich meebrengt: watersportinstructeurs; werknemers in vrijetijdsindustrieën (outdoor), met name in contact met water; werknemers die bij riolering- en afvalwaterbeheer werken; werknemers in de bouw/ sloop/renovatie van gebouwen – waar knaagdieren of stilstaand water zijn; boeren; en werknemers die ongedierte bestrijden(17).

leptospirose preventie nl

Knaagdieren en zoetwater: de belangrijkste risicofactoren.

Eenmaal verspreid door de urine van besmette dieren, zoals ratten of vee, kunnen de bacteriën die leptospirose veroorzaken tot zes maanden in zoetwater of op een vochtige locatie overleven.(18, 19). Als u iemand kent die door de aard van zijn werk (sanitaire voorzieningen, openbare werken …) of vrijetijdsactiviteiten (canyoning, triatlon, vissen, jagen …) het risico loopt om leptospirose op te lopen, is het essentieel dat zij maatregelen nemen om zichzelf te beschermen, omdat Leptospira draadvormige, mobiele bacteriën zijn die op verschillende manieren het lichaam kunnen binnendringen(20).
Deze bacteriën kunnen het lichaam binnendringen via:
– wonden of krassen
– ogen, neus, mond
– de uitgezette poriën van de gezonde gemacereerde huid(20)

Een potentieel ernstige ziekte.

De eerste symptomen van leptospirose kunnen zich snel na contact met de bacteriën voordoen, of soms pas na een langere periode, waardoor de diagnose traag en moeilijk te maken is(20).
Indien vroeg gestart, kan een antibioticabehandeling voldoende zijn om leptospirose te behandelen, maar in sommige gevallen kan de infectie verergeren.
In de meest ernstige gevallen kan de Leptospira organen zoals de nieren, lever en longen beschadigen en daarom een opname op een intensive care-afdeling vaak noodzakelijk maken. Leptospirose kan soms dodelijk zijn, zelfs wanneer er intensieve zorgmaatregelen zijn genomen(20).

Wanneer het gaat om leptospirose,
is voorkomen beter dan genezen.

Omdat leptospirose een verkeerd begrepen ziekte is, is bewustzijn bij degenen die risicovolle activiteiten uitvoeren een noodzaak.

In het geval van regelmatige blootstelling

U moet geschikte preventiemethoden gebruiken en aanbevelen.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen vragen beantwoorden en advies geven over acties en passende beschermingsmiddelen voor professionele of recreatieve activiteiten (het dragen van laarzen, veiligheidsbrillen, enz.)(21,22).

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen ook beoordelen of vaccinatie noodzakelijk is, naast de andere preventiemethoden, op basis van de officiële aanbevelingen.

 

Desinfecteer en bescherm

wonden of krassen met waterdicht verband


preventie van leptospirose

Was uw handen

met zeep en schoon water na sportieve of recreatieve activiteiten


preventie van leptospirose

Vermijd elk contact

met uw ogen, neus en mond met vuile handen


preventie van leptospirose-3

Draag beschermende uitrusting

afhankelijk van de activiteit (laarzen, overall, veiligheidsbril)


preventie van leptospirose-4

Raadpleeg uw huisarts

wanneer u griepachtige symptomen ervaart en stel de blootgestelde personen ervan op de hoogte


leptospirose arts

Laat u vaccineren

indien geadviseerd om dit te doen door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, op grond van officiële aanbevelingen.


leptospirose vaccin

De bacterie die leptospirose veroorzaakt, is een biologisch agens van groep 2: een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken en een gevaar voor de werknemers kan opleveren; het is onwaarschijnlijk dat het zich onder de bevolking verspreidt; er bestaat gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling;” (23).

In Frankrijk moet specifieke monitoring van biologische agentia van groep 2 zoals leptospirose gezamenlijk door de werkgever en het ministerie van gezondheid op het werk worden uitgevoerd.(14). Deze monitoring maakt het mogelijk om een effectief en passend preventieplan op te stellen.

De Health and Safety Executive (HSE) in het Verenigd Koninkrijk heeft een informatiefiche “Are you at risk (Loopt u een risico)?” ontwikkeld voor risicogroepen(24).

Het is ook belangrijk om de proliferatie van knaagdieren en ratten te beperken, met name door goede afvalbeheerpraktijken.

Wilt u bewustwordings- en preventiemaatregelen implementeren?

IMAXIO

IMAXIO houdt zich bezig met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en gezondheidsautoriteiten om risico‘s op leptospirose op het werk te voorkomen en om het bewustzijn ervan te vergroten met verschillende hulpmiddelen.

leptospirose op Facebook
Ontdek onze pagina gewijd aan leptospirose.
Toegang tot onze Facebook-pagina

(1) Filleul L. et al. ; Santé Publique France – La leptospirose dans les régions et départements français d’outre-mer; Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire ; 4 avril 2017 ; numéro 8-9
(2) Estavoyer JM. , « Leptospirose en Franche-Comté : données cliniques, biologiques et thérapeutiques. Médecine et maladies infectieuses »; Septembre 2013: pages 379-385
(3) A.E. FORBES, W.J. ZOCHOWSKI, S.W. DUBREY and V. SIVAPRAKASAM. Leptospirosis and Weil’s disease in the UK. QJM. 2012 ; 105 : 1151-1162
(4) Goris, M.G.A. (2016, April 6). Leptospirose: epidemiologie, klinische aspecten en diagnose. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/80097
(5) Rapport d’activité 2013 pour l’année 2012 du Centre National de Référence de la Leptospirose – Inst. Pasteur Paris
(6) Berry AL et al. Bilan de la surveillance de la leptospirose en Polynésie Française 2006-2012 Bull. Info. Sanit. Epidémio. Stat. Dir. de la santé de Polynésie Fr. 2013; 9: 4-6.
(7) Dupouey J et al. Human leptospirosis : an emerging risk in Europe? Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 37 (2014) 77– 83
(8) Public Health England. Zoonoses Overview Report UK 2016. HM Government ; 2017. 50. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664448/UK_Zoonoses_report_2016.pdf
(9) Public Health England. Common animal associated infections quarterly report (England and Wales) : fourth quarter 2017. Health Protection Report. Volume 12 Number 5. 9 february 2018. 7. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/680710/hpr0518_zoos.pdf
(10) Picardeau M., Rapport annuel d’activité du CNRL 2018 pour l’année d’exercice 2017.
(11) International Labour Office, List of occupational diseases (revised 2010). Geneva 2010 ; N°74 : 0-72.
(12) Directive Européenne 2000/54/CE (JOCE L. 262 du 17/10/2000)
(13) Soc. 30.11.2010 n°08-70.39
(14) Article L4622-2 du Code du Travail modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 16
(15) Baranton G, Postic D Centre National de Référence des leptospires, Institut Pasteur Paris, Synthèse La leptospirose en France de 2001 à 2003 : 1-8
(16) Watrin M. Étude descriptive des cas de leptospirose diagnostiqués en Normandie sur la période 2010-2014. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2016: 1-28.
(17) Health and Safety Executive. Leptospirosis (Weil‘s disease and Hardjo). 3. http://www.hse.gov.uk/agriculture/zoonoses-data-sheets/leptospirosis.pdf
(18) Ferguson IR. A european Perspective on Leptospirosis. Microbiology Europe 1994; janv-fév: 8-11
(19) Andre-Fontaine G et al. Waterborne Leptospirosis: Survival and Preservation of the Virulence of Pathogenic Leptospira spp. In Fresh Water. Curr Microbiol. 2015 Jul;71(1):136-42
(20) Adler B. (Ed) Leptospira and Leptospirosis, Current Topics in Microbiology and Immunology Sringer-Verlag Berlin Heidelberg 2015; 387: 1-293. DOI 10.1007/978-3-662-45059-8.
(21) Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en France relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose dans la population générale (séance du 30 septembre 2005)
(22) Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en France relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à risque (séance du 18 mars 2005)
(23) Health and Safety Executive. De goedgekeurde lijst van biologische agentia. Advisory Committee on Dangerous Pathogens; Third Edition 2013. 35. http://www.hse.gov.uk/pUbns/misc208.pdf
(24) Health and Safety Executive. Loopt u een risico op leptospirose? 2011. 2.https://www1.essex.ac.uk/health-safety/substances/documents/hse-guidance-leptospirosis.pdf

Laatst bijgewerkt: 22 maart 2019