VERTEL JE VRIENDEN
DELEN IS BESCHERMEN!

Leptospirosis

Een onderschatte, potentieel ernstige infectieziekte

Contact

Vul het onderstaande formulier in voor alle informatie

IMAXIO
99 rue de Gerland
69007 LYON – Frankrijk
leptospirose@imaxio.com

In overeenstemming met de wet “Gegevensbescherming” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de AVG van 25 mei 2018, hebben gebruikers het recht op toegang tot informatie, wijziging, correctie of verwijdering van informatie die op hen betrekking heeft; dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met IMAXIO S.A. – 5, 7 Rue Saint Roch – 75001 PARIS – Frankrijk.
Om legitieme redenen kunt u ook elke verwerking van uw persoonlijke gegevens blokkeren.