VERTEL JE VRIENDEN
DELEN IS BESCHERMEN!

Leptospirosis

Een onderschatte, potentieel ernstige infectieziekte

Wat is Leptospirose?

Leptospirose is een bacteriële infectie, hierna zoönose genoemd omdat deze door dieren wordt overgedragen op de mens.
Zoogdieren kunnen drager zijn van deze ziekte, in het bijzonder knaagdieren en ratten. Het wordt ook de ziekte van Weil of rattenziekte genoemd.
Misschien heeft u onlangs gehoord over deze infectie in de media, vanwege de verspreiding van knaagdieren in sommige regio‘s.

Leptospirose, een opkomend probleem voor de volksgezondheid(1)

Wereldwijd wordt geschat dat er zich jaarlijks meer dan een miljoen ernstige gevallen van menselijke leptospirose voordoen, waarvan 60.000 met dodelijke afloop. In Europa is leptospirose een opkomende zoönose.
Deze cijfers zijn waarschijnlijk onderschat, en wel om de volgende redenen (onder andere):

  • niet alle landen zijn verplicht om gevallen van deze ziekte te melden
  • diagnose is vaak een complex en langzaam bewegend proces.

inzoomen op leptospirose

LEPTOSPIROSE: EEN VERKEERD BEGREPEN MAAR WEER OPKOMENDE ZIEKTE

Dr. PICARDEAU
Hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium op het gebied van leptospirose van het Pasteur Instituut.

Leptospirose: niet alleen een tropische infectie

Gemiddeld worden 700 gevallen van leptospirose waargenomen in de Franse overzeese departementen en territoria per jaar. Leptospirose komt opnieuw op in Europa(2). Het is een over het hoofd geziene, en zeer waarschijnlijk onderschatte ziekte(1). In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, zagen we in 2017 de hoogste incidentie sinds 10 jaar(3,4). In continentaal Frankrijk is het aantal gevallen de afgelopen jaren verdubbeld, van 300 naar meer dan 600 geïdentificeerde gevallen per jaar, d.w.z. meer dan één geval per dag sinds 2014. In 2014 werden 628 gevallen van leptospirose vastgesteld op het vasteland van Frankrijk, de hoogste incidentie sinds 80 jaar(5). Deze toename van het aantal leptospirosegevallen hangt samen met de klimaatverandering, maar ook met de effecten van toegenomen verstedelijking en de aanwezigheid van ratten.

Een potentieel ernstige infectieziekte

Leptospirose is een potentieel ernstige, soms fatale, infectieziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën uit de groep spirocheten (leptospira, treponema, de ziekte van Lyme en syfilis): Leptospira. De Leptospira interrogans-soorten veroorzaken de pathogene vormen ervan en er zijn meer dan 250 serovars verspreid over 24 serogroepen(6).

ICTEROHAEMORRHAGIAE – DE MEEST ERNSTIGE SEROGROEP

Dr. Jean-Michel ESTAVOYER
Voormalig hoofd van de afdeling Besmettelijke ziekten, Academisch ziekenhuis Besançon

De serogroep Icterohaemorrhagiae is wereldwijd de meest dodelijke, met een sterftecijfer van 13,6% in onbehandelde gevallen(7).

In continentaal Frankrijk is de serogroep Icterohaemorrhagiae de meest voorkomende vorm van de bacterie in de ernstigste gevallen bij de mens(1). De icterohaemorrhagische vorm is betrokken bij een derde van de gevallen van leptospirose, en werd geïdentificeerd in twee derde van de ernstige gevallen waarvoor ziekenhuisopname vereist was(8).

In het Verenigd Koninkrijk is icterohaemorrhagische leptospirose verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de geïdentificeerde gevallens(9), en voor twee derde van de geïdentificeerde gevallen in Nederland(10).

In de Franse overzeese departementen en territoria is de serogroep Icterohaemorrhagiae dominant in de Antillen (Guadeloupe en Martinique), Frans Guyana, Réunion, Frans Polynesië en Nieuw-Caledonië, met uitzondering van Mayotte, waar deze serogroep niet aanwezig is(1). Deze serogroep werd eveneens bij ernstige gevallen geïdentificeerd, zoals in Nieuw-Caledonië(11), en bij wel 91% van de ernstige gevallen op de Antillen waarvoor ziekenhuisopname nodig was(12,13).

(1) Filleul L. et al. ; Santé Publique France – La leptospirose dans les régions et départements français d’outre-mer ; Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire ; 4 avril 2017 ; numéro 8-9.
(2) Dupouey J et al. Menselijke leptospirose: een opkomend risico in Europa? Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 37 (2014) 77– 83.
(3) Public Health England. Rapport over de zoönosen UK 2016. HM Government ; 2017. 50. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664448/UK_Zoonoses_report_2016.pdf.
(4) Public Health England. Kwartaalverslag van veelvoorkomende diergerelateerde infecties (Engeland en Wales): vierde kwartaal 2017. Verslag over gezondheidsbeveiliging Volume 12 Number 5. 9 february 2018. 7. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/680710/hpr0518_zoos.pdf
(5) Picardeau M., Rapport annuel d’activité du CNRL 2017 pour l’année d’exercice 2016.
(6) Adler B. (Ed) Leptospira and Leptospirosis, Current Topics in Microbiology and Immunology Sringer-Verlag Berlin Heidelberg 2015; 387: 1-293. DOI 10.1007/978-3-662-45059-8.
(7) Andrew J. Taylor. «A Systematic Review of the Mortality from Untreated Leptospirosis. PLoS Negl Trop Dis.» ; Juin 2015.
(8) Estavoyer JM, « Leptospirose en Franche-Comté : données cliniques, biologiques et thérapeutiques. Médecine et maladies infectieuses » ; Septembre 2013: pages 379-385.
(9) A.E. FORBES, W.J. ZOCHOWSKI, S.W. DUBREY and V. SIVAPRAKASAM. Leptospirosis and Weil’s disease in the UK. QJM. 2012 ; 105 : 1151-1162.
(10) Goris, M.G.A. (2016, April 6). Leptospirose: epidemiologie, klinische aspecten en diagnose. Erasmus Universiteit Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/80097.
(11) Tubiana S., «Risk Factors and Predictors of Severe Leptospirosis in New Caledonia» PLoS Negl Trop Dis. 2013 Jan; 7(1): e1991.
(12) Hochedez P., «Factors Associated with Severe Leptospirosis», Martinique 2010–2013», Emerg Infect Dis. 2015 Dec; 21(12): 2221–2224.
(13) Herrmann-Storck C. ar al. Severe Leptospirosis in Hospitalized Patients, Guadeloupe. Emerging Infectious Diseases 2010; 16(2): 331-334. doi: 10,3201/eid1602,030139.